Szakmai háttér:


Az Inside Word Nyelvoktató Központ Munkaügyi Központ által nyilvántartott száma: 11-0120-04

Az Inside Word akkreditált nyelviskola (intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2568)

Intézményünk akkreditált angol (program-akkreditációs lajstromszám: PL-5828/001) és magyar, mint idegen nyelvi képzési programok alapján szervezi nyelvi kurzusait. E kurzusaink óradíját nem terheli ÁFA, és a tanfolyamok a szakképzési hozzájárulás terhére is igénybe vehetők.

Az Inside Word kidolgozott nyelvi képzési program alapján oktatja a német, olasz, francia, orosz és a spanyol nyelvet. E kurzusaink óradíját ÁFA terheli, amit vállalkozásként adójából leírhat, elszámolhatja a szakképzési hozzájárulás terhére.Egy lehetőség, amelyet nem szabad elszalasztani!
TÁMOP 2.3.3. - A-09/1 pályázat.

A legkedvezőbb képzési és munkahelymegőrző támogatás, amely európai uniós forrásból, munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva átsegíti vállalkozását a gazdasági válságon.


A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI


A pályázat alapja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva mikro-, kis és középvállalkozások számára” címmel meghirdetett uniós pályázat. A munkahely-megőrzési program részeként a kormány, uniós forrás bevonásával segíti a vállalkozásokat a gazdasági válság átvészelésére.


A pályázat célja a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkahelyek megőrzése, a munkanélkülivé válás megelőzése. A munkaidő egy részében a munkavállaló számára a program lehetőséget biztosít, hogy korszerű szakmai ismereteket szerezzen, továbbfejlessze készségeit és tudását.


A támogatásra jogosultak: a Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások (egy későbbi időpontban a nagyvállalkozások számára is meghirdetésre kerül egy csomag, várhatóan 10 mrd HUF keretösszeggel.).


Kik vehetnek részt a képzésen? Kizárólag a pályázatot benyújtani jogosult vállalkozás azon munkavállalói, akiket a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztat. Jogosult részt venni továbbá vállalkozásonként a vállalkozás vezető tisztségviselője es a vállalkozás tulajdonosa is, ha a feltételeknek megfelel.


A program kerete: 20 milliárd HUF; (4 milliárd forint a Közép-magyarországi Régióban (Budapest és Pest megye) működő, 16 milliárd forint az azon kívül eső területen (Konvergencia Régió) székhellyel rendelkező vállalkozások számára áll rendelkezésre.


Milyen típusú képzéseket támogat a program? A pályázat a pályázó vállalkozás alkalmazottainak, tisztségviselőnek szükséges új szakképesítés megszerzésére irányuló képzéseket, valamint a munkaerő-piaci kulcskompetenciák (pl.: idegen nyelvi és informatika) fejlesztését támogatja. A program keretében kizárólag OKJ-s vagy FAT akkreditációval rendelkező képzések támogatására van mód.


A projekt megvalósítására minimum 3, maximum 12 hónap áll rendelkezésre.


Főbb elszámolható költségek: képzés-, szállás-, disszemináció költsége, munkavállaló képzésre jutó bérköltsége. A támogatás mértéke: a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 80 %-a mikro és kisvállalkozások, 70%-a a középvállalkozások esetében. A támogatás 1 főre jutó max. összege 1,3 millió HUF lehet a bérköltséggel együtt.


A fentiekből következően a pályázónak legálabb a projekt elszámolható összköltségének 20-30 %-át kitevő igazolt önrésszel kell rendelkeznie, viszont – a finanszírozás megkönnyítése érdekében - akár 40% előleg igénylésére is van lehetősége!


A támogatás összege: minimum 2.000.000 HUF, de maximum 150.000.000 HUF


Lehetőség van arra, hogy a szakképzési hozzájárulást a vállalkozás beszámítsa az önrészbe.


A pályázat benyújtási határideje: 2009.12.31. ill. a keret kimerüléséig.

Tanuljon idegen nyelvet az Inside Worddel a TÁMOP igénybevételével!

Részletesebb információt a következő linkre kattintva találnak:

www.nfu.hu/doc/5

Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a konvergencia régiókban

KÉPZÉSRE PÁLYÁZNA? TÁMOP 2.1.3!

MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA” MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Ki pályázhat?

A pályázati kiírásra a kis- és középvállalkozások fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak pályázatot benyújtani, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt), teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

  • egyéni vállalkozók (23)
  • jogi személyiségű gazdasági társaságok (11,13)
  • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (21, 22, kivéve a 226 külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe,
  • szövetkezetek (12)

A pályázónak legkésőbb a projekt megkezdéséig rendelkeznie kell egy másik, az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési pályázati kiírásaiban benyújtott pályázat pozitív támogatói döntésével (pl. eszközbeszerzés)

Mekkora a rendelkezésre álló keretösszeg?

A tervezet szerint a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-es évre 2,5 milliárd forint, mely kizárólag a konvergencia-régiókban (nem Közép-magyarország) székhellyel rendelkezők számára biztosít támogatást.

Mekkora támogatási összeg pályázható és milyen támogatási intenzitással?

A támogatás mértéke a mikro- és kisvállalkozások részére legfeljebb 5 millió Ft, míg a középvállalkozások legalább 1, legfeljebb 50 millió Ft támogatást igényelhetnek.

A támogatás intenzitása:

A, Ha de minimis (csekély összegű) támogatásként veszi igénybe a középvállalkozás a támogatást, akkor lehet 100%-os az intenzitás.
B, Ha kimerítette a de minimis keretét az adott vállalkozás, akkor képzési támogatásként, általános képzés (azaz nem szakképzés) esetén minimum 60%-os intenzitással tudja igényelni a forrást, és ez az intenzitás adott esetben maximum 80%-ig növelhető.

A projekt megvalósítása során maximum 25% előleg igényelhető.

Ki írja, illetve menedzseli a pályázatot és mennyiért?

Ajánlatunk elfogadása esetén javaslatot teszünk a pályázati projektmenedzsment tevékenység biztosítására.

Meddig lehet beadni a pályázatot?

A pályázatot a tervezet szerint 2011. március 1-től folyamatosan, automatikus eljárásrendben, a keret kimerüléséig lehet benyújtani.

Mikortól lehet megkezdeni a programot?

Nyertesség esetén a program leghamarabb 2011. II. negyedévében indulhat.
A projekt a kapcsolódó gazdaságfejlesztési pályázat támogatásáról szóló értesítő levél kiállításának napjától kezdhető meg. A megvalósításra annak megkezdésétől számítva minimum 3 és maximum 18 hónap áll a pályázó a rendelkezésére.

Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén:

Kizárólag a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.

Az igénybe vett, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzési program alapján megvalósított képzés lehet, melybe beletartoznak a fejlesztést végző gyártó cégek által akkreditált képzési programok is.

Linkajánló:

http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2639

http://ujszechenyiterv.gov.hu/forum_topic_pate/472

http://www.nfu.hu

 Az Inside Word munkatársai mindenben segítséget nyújtanak Önöknek a fenti dokumentumok elkészítésén túl is.

 

Jelentkezés