Csapatépítő tréning - avagy teambuilding, nem drinkbuilding

 

Minden munkahelyen vannak kisebb nagyobb problémák, mint például nem megfelelő kommunikáció ami elvégzetlen feladatok tömkelegéhez vezet. Mindannyian olyan munkahelyről álmodunk, ahova jó minden reggel bejárni, ahol tisztelettel és kedvesen szólnak egymáshoz a kollégák és a vezetők.


A csapatépítő tréning célja az, hogy növekedjen a csapaton belüli kohézió, javuljon a munkatársak közötti kommunikáció.


Egy munkahelyen fontos a jó hangulat, hiszen az emberek többsége a munkahelyén tölti el a hétköznapok nagy részét. Lényeges, hogy oldódjanak a gátlások, ezáltal pedig a kommunikáció is közvetlenebb, oldottabb legyen.


Egy csapatépítő tréning után a munkatársak közös élményt szereznek, ami a későbbiekben beszédtéma lesz a munkahelyen, megtörik a jég, és akár a különböző részlegeken dolgozó munkatársak is hatékonyabban dolgoznak együtt.


A csapatépítő tréning lényege az, hogy a cégek munkatársai egy olyan napot, délutánt, vagy általuk megjelölt időt töltsenek együtt, melynek során igazán kikapcsolódnak, s tartalmas szórakozás keretében még jobban és esetleg újabb oldalról is megismerik egymást.


Programjaink keretében olyan élményeket szereznek a résztvevők, melyek bennük az esemény után még hosszú-hosszú ideig kellemes emlékeket ébresztenek.


Kinek ajánljuk?

Ezt a tréningünket minden olyan munkahelyi közösségnek ajánljuk, ahol fontos a munkatársak hatékony együttműködése, a kreativitás, az akadálymentes kommunikáció, valamint a pozitív, egymást segítő csapatlégkör.


A főbb tematikai elemek:

 • Az ideális csapat jellemzői, szerepek a csapatban
 • A kommunikáció alapszabályai
 • Az emberi kapcsolatok dilemmája
 • A másik befolyásolásának lehetőségei
 • Nyertes kapcsolat kialakítása a kommunikációban
 • Pozitív visszajelzések és visszacsatolások
 • A negatív, konstruktív vélemény hatékony megfogalmazása
 • Konfliktusok a csoporton belül
 • A hatékony konfliktuskezelés
 • TA-modell problémás helyzetek kezeléséhez
 • Hozzáférési lehetőségeink belső erőforrásainkhoz
 • Az önérvényesítés művészete
 • Outdoor és indoor csapatépítő játékok.

 

Időgazdálkodás tréning - avagy tervezés, prioritások meghatározása és határidők betartása

 

A tréning résztvevői megtanulják, hogyan:

 • legyenek úrrá saját idejükön
 • állítsák sorrendbe a feladataikat
 • hagyják ki az időrablókat a napi programból
 • delegáljanak feladatokat
 • mondjanak nem-et
 • alkalmazzák a gyakorlatban az időgazdálkodás eszközeit.

Kinek ajánljuk?

Azoknak a munkatársaknak, akik határidőhöz kötött feladatokon dolgoznak, és/vagy időkényszerrel szembesülnek napi munkájuk során.

Főbb témák:

 • Mi az idő? - fogalom-definíció és szemléletmód-átadás
 • Az idő megszelídítése
 • Az időgazdálkodás elemei
 • Értékek, feladatok, prioritások
 • Időrabló és időnyerő lehetőségek
 • Az időrablók fülön csípése
 • A tervezés (napi, heti)
 • Időgazdálkodási tippek
 • Vezetői időgazdálkodás: majmok a vállon
 • A delegálás lehetőségei
 • Önérvényesítő technikák: nem-et mondás, kérés
 • Az időgazdálkodás eszközei
 • Energizáló lehetőségek
 • Az időgazdálkodás szemléletmódját alátámasztó játékos feladatok
Prezentációs tréning angol nyelven

A tréning segít elsajátítani azokat a kifejezéseket, szó- és mondatszerkezeteket, amelyek szükségesek a sikeres prezentáció megtartásához.
Audiovizuális tananyag segítségével közösen elemezzük a sikeres prezentációk nyelvét, a jó előadó ismérveit, gyakorlatainkkal pedig segítünk a megszerzett tudás elmélyítésében.
Mivel nagyon fontos, hogy mi történik a prezentációt megelőző percekben vagy például a kávészünetben, ezekre az alapvető társalgási helyzetekre is felkészítjük a résztvevőket.


Kinek ajánljuk?


Ezt a tréningünket azoknak ajánljuk, akiknek gyakran kell álláspontjukat nyilvánosság előtt kifejteni, akiknek bemutatókat, előadásokat, beszédet kell tartani angolul.

Főbb témák:

 • prezentációs technikák;
 • célok meghatározása;
 • a prezentáció felépítése;
 • a prezentáció kezdete és befejezése;
 • a verbális és non-verbális kommunikatív eszközök;
 • vizuális eszközök használata;
 • beszédtechnika, hangsúly, intonáció;
 • retorikai eszközök, szemiotika;
 • prezentáció terminológia, hasznos kifejezések;
 • rögtönzött és tervezett prezentációk.
Tárgyalástechnika angol nyelven

 

A tréning segít elsajátítani azokat a nyelvi kliséket, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek szükségesek a sikeres üzleti tárgyaláshoz. A tanórák jelentős részében ezért a résztvevők tárgyalási szituációkban gyakorolhatják az angol nyelvet.


A megbeszélések gördülékeny lebonyolításához audiovizuális tananyag segítségével közösen elemezzük a sikeres tárgyalások nyelvhasználatát.


A tárgyalást megelőző és a megbeszélést követő percek, is rendkívül fontosak a siker elérésében, ezért ezekre az alapvető társalgási helyzetekre is felkészítjük a résztvevőket.


Kinek ajánljuk?

A tárgyalástechnikai tréningünk azoknak megfelelő készségfejlesztő tréning, akik munkakörükből adódóan rendszeresen vesznek részt megbeszéléseken, illetve folytatnak le idegen nyelven üzleti tárgyalásokat.

Főbb témák:

 • üdvözlési formulák;
 • tárgyalás menete, felépítése;
 • tárgyalási technikák;
 • tárgyalási előkészületek;
 • az első 5 másodperc, a bevezetés és az agenda meghatározása;
 • tárgyalás menetének irányítása, tárgyalási pozíciók;
 • vélemények, érvek prezentálása;
 • alku szabályai, folyamata, kulturális különbségek;
 • a tárgyalás összefoglalása, lezárása, konklúzió.
Tárgyalástechnika angolul - jogi szókinccsel bővítve

A tréning segítségével azon jogi kifejezéseket, szerkezeteket, terminológiákat sajátítja el a résztvevő, amelyek szükségesek az üzleti tárgyalás sikerének eléréséhez.
A jogi kifejezések pontos használata elengedhetetlen az eredményes tárgyaláshoz. A tanórák jelentős részében ezért a résztvevők a jogi szókincsüket bővítik, melyet tárgyalási szituációkban gyakorolnak.
A megbeszélések gördülékeny lebonyolításához audiovizuális tananyag segítségével közösen elemezzük a sikeres tárgyalások nyelvhasználatát.
Kinek ajánljuk?

Ez a tréningünk a tárgyalástechnika tréning következő modulja. A jogi szókinccsel bővített tárgyalástechnikai tréningünk azoknak megfelelő készségfejlesztő tréning, akik munkakörükből adódóan rendszeresen vesznek részt tárgyalásokon, illetve folytatnak le idegen nyelven üzleti megbeszéléseket, melyekben a szóhasználat és kifejezésmód befolyásolja a majdani szerződés, pályázat üzleti sikerét.

Főbb témák:

 • a gazdasági jog terminológiája;
 • a tárgyalásokon használt jogi terminológia;
 • a tárgyalás menete, és felépítése;
 • tárgyalási technikák;
 • tárgyalási előkészületek;
 • jogi esetek, szemelvények áttekintése;
 • az alku;
 • a tárgyalás összefoglalása, lezárása és a konklúzió.
Speak! Speak! Speak! Kommunikációs tréning angol nyelven - beszélj angolul magabiztosan!

 

A szóbeli kommunikációs készségfejlesztő tréning a beszédkészséget és a beszédértést fejleszti.


Életre kelti a passzív nyelvtudást, praktikus új szókincset nyújt és segít a verbális komplexusok legyőzésében.


Mi a passzív nyelvtudás? Ha valaki évekkel ezelőtt tanult és beszélt egy nyelvet, azonban a jelenben nem tud folyékonyan beszélni, viszont érti a beszélt és írott nyelvet.


Ez a kurzus oldja a beszéddel járó gátlásokat.


Hogyan? A résztvevőknek a tréning egész ideje alatt angol nyelven kell beszélniük, ami magában foglalja az étkezések, kávészünetek idejét is. Változatos nyelvi kihívások elé állítva a résztvevőket, a tréning 3 napja alatt biztosított a folyamatos angol nyelvi kommunikáció.


Kinek ajánljuk?Ezt a tréningünket azoknak ajánljuk, akik már kellően nagy, de passzív szókinccsel rendelkeznek, akik gátlásosak, ha angolul kell beszélniük, illetve akik munkájához elengedhetetlen az angol nyelvi kommunikáció.

Főbb témák:

 • szituációk;
 • problémakezelés verbális kommunikáció útján;
 • rábeszélés, meggyőzés;
 • csapatjátékok;
 • rövid prezentációk;
 • szóbeli konfliktuskezelés;
 • tájékozódási játékok;
 • ismeretlen helyzetek kezelése szóban;
 • feladatmegoldás a non-verbális kommunikáció kizárásával;
 • körülírás;
 • szerepjáték.
E-learning: üzleti levelezés angolul és németül

 

Az angol vagy német nyelvű üzleti levelezésben (megrendelés, ajánlat, panaszlevél stb.), valamint az e-mailek, emlékeztetők, memók, jegyzőkönyvek, faxok írásában nyújtunk segítséget online oktatással.


A formailag és stilisztikailag hibátlan levél a sikeres üzleti kommunikáció kelléke. A tanfolyamon a sikeres üzleti levelezés alapszabályait oktatjuk.


Ezek az írásbeli műfajok kötött fordulatokból, mondatszerkezetekből állnak. A tréning ezek és a gyakran használt rövidítések elsajátítását, magabiztos használatát és gyakorlati alkalmazásának tudatosítását is céljának tekinti.


Kinek ajánljuk?

Üzleti levelezés tréningünk készségfejlesztő tréning azok számára, akik munkakörükből adódóan rendszeresen leveleznek, e-maileznek, emlékeztetőket, jelentéseket írnak.

Főbb témák:

 • levelezési alapszabályok;
 • az e-mailek formai és tartalmi követelményei;
 • aktív és passzív szerkezetek;
 • az üzleti levelezés terminológiája;
 • emlékeztetők, memók írása;
 • faxok, előlapok írása;
 • gyakran használt rövidítések;
 • jegyzőkönyvek írása;
 • jelentések írása.
E-learning:  kereskedelmi levelezés angolul

 

A kereskedelmi levelezés tréning célja, hogy az angol nyelvű kereskedelmi levelezés (ügyvezetés, beszerzés, értékesítés, pénzügy, humánerőforrás, leveleinek) írásában segítséget nyújtson online oktatással.


A formailag és stilisztikailag hibátlan levél a sikeres üzleti kommunikáció kelléke. A tanfolyamon a kereskedelmi levelezés szabályait oktatjuk.


Ez a tréningünk az üzleti levelezés tréningünk következő modulja.


A kereskedelmi levelek speciális szókinccsel, kötött fordulatokból, mondatszerkezetekből állnak. A tréning ezek és a gyakran használt rövidítések elsajátítását, magabiztos használatát és gyakorlati alkalmazásának tudatosítását is céljának tekinti.


Kinek ajánljuk?

A kereskedelmi levelezés tréningünk azoknak javasolt készségfejlesztő tréning, akik munkakörükből adódóan rendszeresen leveleznek intézményekkel, és emiatt gazdag szókinccsel kell, hogy rendelkezzenek az ügyvezetés, beszerzés, értékesítés, pénzügy és HR terén.

Főbb témák:

 • levelezési alapszabályok, aktív és passzív szerkezetek;
 • a kereskedelmi levelezés terminológiája, rövidítései;
 • az ügyvezetés levelei;
 • a beszerzés levelei;
 • az értékesítés levelei;
 • a pénzügyi levelezés;
 • a személyzeti munka levelei;
 • intézményeknek írt levelek.
Állásinterjúra felkészítő konzultáció

 

A program segít az önbizalom erősítésében, a sikeres előadás elsajátításához szükséges Szó – és mondatszerkezetek elsajátításában, valamint bemutatja, hogyan „adjuk el magunkat” egy állásinterjún.


A konzultáció az angol nyelvű állásinterjúkra készít föl egyszemélyes oktatás formájában, így a felkészítés a résztvevő igényeihez rugalmasan alkalmazkodik. A képzés interaktív, így magába foglalja az igényfelmérést, képzési tanácsadást és a gyakorlati felkészítést is.


Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik állásinterjú előtt állnak és zavarban vannak, ha Nyilvánosan / idegenek előtt kell szóban megnyilvánulniuk.


Főbb témák:

 • Az önéletrajzírás technikái
 • Motivációs levél írása
 • Az állásinterjúk különböző típusai
 • Az állásinterjúkon leggyakrabban előforduló kérdések és az ezekre adandó modellválaszok
 • Állásinterjú élesben - próbainterjú

Jelentkezés